משפחה מיוחדת במינה – דתיה בן דור

X

יש לי משפחה מיוחדת במינה,
שכל היום אוכלת ירקות מן הגנה
אבל לכל אחד יש ירק מיוחד,
שהוא אוהב לזלול באופן מיוחד.
דוד אליעזר אוהב רק גזר,
ודודה הדסה אוהבת חסה,
דוד יחיאל אוהב רק פלפל,
ודוד ארנון אוהב רק צנון
ורונית הדודנית- צנונית.
לכבוד המשפחה המיוחדת במינה,
את כל הירקות אני זרעתי בגנה
ולמי שבא אותנו לבקר,
אני נותן את מה שטעים לו ביותר.
לדוד אליעזר- סלט של גזר,
לדודה הדסה - סלט של חסה,
לדוד יחיאל- סלט של פלפל,
ולדוד ארנון- סלט של צנון
ולרונית הדודנית- צנונית.
כשיש לי יום הולדת פעם בשנה
כל המשפחה מתאספת בגנה
ולכבוד כולם, באפן מיוחד
מכל הירקות, אני מכין סלט
סלט מהגזר של דוד אליעזר
וגם מהחסה של דודה הדסה
וגם מהפלפל של דוד יחיאל
ומהצנון של דוד ארנון
והצנונית של דודנית, רונית.
יש לי משפחה מיוחדת במינה,
שכל היום אוכלת ירקות מן הגנה
אבל לכל אחד יש ירק מיוחד,
שהוא אוהב לזלול באופן מיוחד.
דוד אליעזר אוהב רק גזר,
ודודה הדסה אוהבת חסה,
דוד יחיאל אוהב רק פלפל,
ודוד ארנון אוהב רק צנון
ורונית הדודנית- צנונית.
לכבוד המשפחה המיוחדת במינה,
את כל הירקות אני זרעתי בגנה
ולמי שבא אותנו לבקר,
אני נותן את מה שטעים לו ביותר.
לדוד אליעזר- סלט של גזר,
לדודה הדסהסלט של חסה,
לדוד יחיאל- סלט של פלפל,
ולדוד ארנון- סלט של צנון
ולרונית הדודנית- צנונית.
כשיש לי יום הולדת פעם בשנה
כל המשפחה מתאספת בגנה
ולכבוד כולם, באפן מיוחד
מכל הירקות, אני מכין סלט
סלט מהגזר של דוד אליעזר
וגם מהחסה של דודה הדסה
וגם מהפלפל של דוד יחיאל
ומהצנון של דוד ארנון
והצנונית של דודנית, רונית.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
דתיה בן דור
שירי ילדים