נוח – מתי כספי

X

-
נוח - לא שכחנו איך בגשם ובסער
נוח - לתיבה אספת את חיות היער.
שתיים, שתיים מכל מין האריה והממותה,
הגמל והשיבוטה וגם ההיפופוטם.
איך פתחת את הצוהר ומתוך התכלת הלבנה
באה היונה.
נוח - כמה זמן נמשיך לשוט על פני המים?
נוח - כל החלונות סגורים כמעט חודשיים.
וכבר אין לנו אויר לאריה ולממותה
לגמל ולשיבוטה וגם להיפופוטם.
פתח לרגע את הצוהר ואל תוך התכלת הלבנה
שלח את היונה.
נוח - מה אתה דואג, הן כבר חדל הגשם
נוח - פתח את החלון, אולי הופיעה קשת
וייראו אותה כולם האריה והממותה,
הגמל והשיבוטה וגם ההיפופוטם.
פתח לרגע את הצוהר ואל תוך התכלת הלבנה
שלח את היונה.
נוח - היונה כבר שבה עם עלה של זית
נוח - תן לנו לצאת ולחזור לבית
כי כבר נמאסנו זה על זה האריה על הממותה,
הגמל על השיבוטה וגם ההיפופוטם.
פתח לרגע את הצוהר ונעוף לתכלת הלבנה
כך עם היונה.
-
פתח לרגע את הצוהר ונעוף לתכלת הלבנה
כך עם היונה.
-
-
נוחלא שכחנו איך בגשם ובסער
נוחלתיבה אספת את חיות היער.
שתיים, שתיים מכל מין האריה והממותה,
הגמל והשיבוטה וגם ההיפופוטם.
איך פתחת את הצוהר ומתוך התכלת הלבנה
באה היונה.
נוחכמה זמן נמשיך לשוט על פני המים?
נוחכל החלונות סגורים כמעט חודשיים.
וכבר אין לנו אויר לאריה ולממותה
לגמל ולשיבוטה וגם להיפופוטם.
פתח לרגע את הצוהר ואל תוך התכלת הלבנה
שלח את היונה.
נוחמה אתה דואג, הן כבר חדל הגשם
נוחפתח את החלון, אולי הופיעה קשת
וייראו אותה כולם האריה והממותה,
הגמל והשיבוטה וגם ההיפופוטם.
פתח לרגע את הצוהר ואל תוך התכלת הלבנה
שלח את היונה.
נוחהיונה כבר שבה עם עלה של זית
נוחתן לנו לצאת ולחזור לבית
כי כבר נמאסנו זה על זה האריה על הממותה,
הגמל על השיבוטה וגם ההיפופוטם.
פתח לרגע את הצוהר ונעוף לתכלת הלבנה
כך עם היונה.
-
פתח לרגע את הצוהר ונעוף לתכלת הלבנה
כך עם היונה.
-
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
יורם טהרלב
מתי כספי