סשה בפסאז' – יוני רכטר ועלי מוהר

X

-
למי יש מכון למסז' בפסז'? לסשה בפסז' יש מכון למסז'
נכון שהמכון של סשה למסז'? נכון המסז' של סשה במכון
מכון המסז' של סשה בפסז' מכון המסז' של סשה בפסז'
מה עושה סשה בפסז' על ספה? על ספה בפסז' עושה לו סשה מסז'
למי בפסז' על ספה עושה לו סשה מסז'? סשה עושה ת'מסז' גם לסרז'
מכון המסז' של סשה בפסז' מכון המסז' של סשה בפסז'
נכון שבפסז' נותן סשה מסז'? נכון שאת המסז' עושה סשה בפסז'
ונכון שסשה ת'מסז' בפסז' הוא עושה כי... לסשה מכון למסז' בפסז'
מכון המסז' של סשה בפסז' מכון המסז' של סשה בפסז'
מכון המסז' של סשה בפסז' מכון המסז' של סשה בפסז'
-
למי יש מכון למסז' בפסז'? לסשה בפסז' יש מכון למסז'
נכון שהמכון של סשה למסז'? נכון המסז' של סשה במכון
מכון המסז' של סשה בפסז' מכון המסז' של סשה בפסז'
מה עושה סשה בפסז' על ספה? על ספה בפסז' עושה לו סשה מסז'
למי בפסז' על ספה עושה לו סשה מסז'? סשה עושה ת'מסז' גם לסרז'
מכון המסז' של סשה בפסז' מכון המסז' של סשה בפסז'
נכון שבפסז' נותן סשה מסז'? נכון שאת המסז' עושה סשה בפסז'
ונכון שסשה ת'מסז' בפסז' הוא עושה כילסשה מכון למסז' בפסז'
מכון המסז' של סשה בפסז' מכון המסז' של סשה בפסז'
מכון המסז' של סשה בפסז' מכון המסז' של סשה בפסז'
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
יוני רכטר
עלי מוהר
שירים הומוריסטיים