עולם בעלי מלאכה | השטריימעל מאכער

X

יש לך ראש די חלק. -ראש בסדר? -בסדר גמור.
הבעיה היא בתכולה. -לא, לא, אין לך לימון, אין לך כלום.
אני לא אוהב את זה שזה גוש... כאילו דבוק.
אני מעדיף קצת יותר פרוע.
הכובע המוזר הזה הוא אולי הפריט המזוהה ביותר
עם העולם החסידי. והוא מיוצא, בין היתר, ממש כאן.
מי שמכין את השטריימלך, או המזנבות, בעברית,
נקרא שטריימל מאכער.
ואני עומד לפגוש את אחד מהם, אליעזר אדלר,
כי בחתונה שלי גם לי יהיה אחד כזה על הראש.
אני רוצה לדעת עליו קצת יותר לפני שהוא מגיע לשם.
מה פירוש המילה "שטריימל"?
אני לא יודע מה הפירוש, אני כן יודע מה זה,
זה הכובע החסידי שחובשים בשבת. -איך התחיל המנהג הזה?
האגדה מספרת שהייתה גזרה,
ציוו על היהודים ללכת עם זנבות, כמעין סמל,
כמו טלאי צהוב, סוג של ביזיון.
הלכו היהודים והפכו את הגזרה למשהו יפה.
זה הזנב של החיה הזו שנקראת... איך היא נקראת?
צובל. צובלים בעברית.
זו חיה שלמה? -זו חיה שלמה.
כן, בלי רגליים ובלי זנב. -כמה כאלה הולכים לשטריימל?
150 זנבות נכנסים בשטריימל. -150?
מלך, אתה רוצה להיות שטריימל מאכער?
לא, אני רק לומד.
איך זה מגיע ומאיפה זה מגיע?
יש אנשים שאוספים מכל הפרוונים את הזנבות.
לא מוכרים חיה בלי זנב. חיה בלי זנב זה כמו אדם בלי רגל.
לא הורגים את החיה בשביל השטריימל. -הורגים את החיה רק בשביל מעילים.
זה הולך להיות שטריימל? -40 כאלה.
אנחנו קונים את הזנב מאנשים שמייצרים את המעילים כשאריות.
אז אין צער בעלי חיים כשמכינים שטריימלים?
אנחנו רק קונים שאריות.
אם העולם החסידי לא היה צריך שטריימל, אז כל הזנבות...
זה היה זבל מוחלט.
היה פעם סטייל של אופנוענים,
היה להם על מעילי העור שלהם הרבה זנבות ארוכים
שהיו עפים ברוח.
כל אדם שקונה שטריימל, הוא מותאם לו? -בדיוק.
אין פס ייצור של - אדם מגיע, קונה את המידה שלו.
יש כאלה שמנסים לעשות פס ייצור, זה לא כל כך עובד.
כמו שהראיתי לך קודם,
אם יש לו ראש צר וארוך, זה ייראה כמו ספינה.
איך הגעת להיות שטריימל מאכער?
אבא שלי היה סוחר יהלומים, היה לי תחביב אישי,
מאוד אהבתי פרוות.
יש אנשים שקוראים לזההפוך מאהבת בעלי חיים,
אבל אני אוהב פרווה.
שלוש, ארבע שנים עבדתי באמריקה, ואז עשיתי עלייה והגעתי הנה.
באת בשביל לעשות שטריימלים?
באתי לחיות פה, וגם לעשות שטריימלים.
יש פרנסה? -ברוך ה'.
הכנת פעם שטריימלים לאדמו"רים?
עשיתי קולפיק (שטריימל מיוחד לחג) לרבי מסקווירא.
ישנה התמונה המוכרת עם ביל קלינטון.
החלק הזה נהיה החלק העליון.
זה פשוט בהיר יותר, זה החלק החיצוני.
פעם היו שמים זנבות שלמים, לכן השטריימל שקל טון.
היום שמים רק מלמעלה ומלמטה.
אתה עובד על משהו שמתחיל מכלום, למשהו יפה. סיפוק גדול.
יש כמה דברים שמעצבים את הבן אדם,
משקפיים זה דבר אחד, ושטריימל זה דבר שני.
יש לך ראש די חלק. -ראש בסדר? -בסדר גמור.
הבעיה היא בתכולה. -לא, לא, אין לך לימון, אין לך כלום.
אני לא אוהב את זה שזה גושכאילו דבוק.
אני מעדיף קצת יותר פרוע.
הכובע המוזר הזה הוא אולי הפריט המזוהה ביותר
עם העולם החסידי. והוא מיוצא, בין היתר, ממש כאן.
מי שמכין את השטריימלך, או המזנבות, בעברית,
נקרא שטריימל מאכער.
ואני עומד לפגוש את אחד מהם, אליעזר אדלר,
כי בחתונה שלי גם לי יהיה אחד כזה על הראש.
אני רוצה לדעת עליו קצת יותר לפני שהוא מגיע לשם.
מה פירוש המילה "שטריימל"?
אני לא יודע מה הפירוש, אני כן יודע מה זה,
זה הכובע החסידי שחובשים בשבת. -איך התחיל המנהג הזה?
האגדה מספרת שהייתה גזרה,
ציוו על היהודים ללכת עם זנבות, כמעין סמל,
כמו טלאי צהוב, סוג של ביזיון.
הלכו היהודים והפכו את הגזרה למשהו יפה.
זה הזנב של החיה הזו שנקראתאיך היא נקראת?
צובל. צובלים בעברית.
זו חיה שלמה? -זו חיה שלמה.
כן, בלי רגליים ובלי זנב. -כמה כאלה הולכים לשטריימל?
150 זנבות נכנסים בשטריימל. -150?
מלך, אתה רוצה להיות שטריימל מאכער?
לא, אני רק לומד.
איך זה מגיע ומאיפה זה מגיע?
יש אנשים שאוספים מכל הפרוונים את הזנבות.
לא מוכרים חיה בלי זנב. חיה בלי זנב זה כמו אדם בלי רגל.
לא הורגים את החיה בשביל השטריימל. -הורגים את החיה רק בשביל מעילים.
זה הולך להיות שטריימל? -40 כאלה.
אנחנו קונים את הזנב מאנשים שמייצרים את המעילים כשאריות.
אז אין צער בעלי חיים כשמכינים שטריימלים?
אנחנו רק קונים שאריות.
אם העולם החסידי לא היה צריך שטריימל, אז כל הזנבות
זה היה זבל מוחלט.
היה פעם סטייל של אופנוענים,
היה להם על מעילי העור שלהם הרבה זנבות ארוכים
שהיו עפים ברוח.
כל אדם שקונה שטריימל, הוא מותאם לו? -בדיוק.
אין פס ייצור שלאדם מגיע, קונה את המידה שלו.
יש כאלה שמנסים לעשות פס ייצור, זה לא כל כך עובד.
כמו שהראיתי לך קודם,
אם יש לו ראש צר וארוך, זה ייראה כמו ספינה.
איך הגעת להיות שטריימל מאכער?
אבא שלי היה סוחר יהלומים, היה לי תחביב אישי,
מאוד אהבתי פרוות.
יש אנשים שקוראים לזההפוך מאהבת בעלי חיים,
אבל אני אוהב פרווה.
שלוש, ארבע שנים עבדתי באמריקה, ואז עשיתי עלייה והגעתי הנה.
באת בשביל לעשות שטריימלים?
באתי לחיות פה, וגם לעשות שטריימלים.
יש פרנסה? -ברוך ה'.
הכנת פעם שטריימלים לאדמו"רים?
עשיתי קולפיק (שטריימל מיוחד לחג) לרבי מסקווירא.
ישנה התמונה המוכרת עם ביל קלינטון.
החלק הזה נהיה החלק העליון.
זה פשוט בהיר יותר, זה החלק החיצוני.
פעם היו שמים זנבות שלמים, לכן השטריימל שקל טון.
היום שמים רק מלמעלה ומלמטה.
אתה עובד על משהו שמתחיל מכלום, למשהו יפה. סיפוק גדול.
יש כמה דברים שמעצבים את הבן אדם,
משקפיים זה דבר אחד, ושטריימל זה דבר שני.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
בעלי מקצוע
מלך זילברשלג
ערוץ כאן