עומר ניידיץ – עומר מסתלבט עליי

X

מה זה, בובה של מי זה? - של סופרמן
לא, תגיד ספיידרמן
סופרמן, -ספיידרמן
לא, לא, לא
תגיד ספיידרמן, -סופרמן
ספיידרמן -סופרמן
ספיידרמן! -סופרמן... סופרמן
תגיד ספיידרמן, -לא!
עומר, איך קוראים לבובה שיש לך? -סופרמן
ספיי-דר-מן!
סו-פר-מן.
-
יאללה, סע, סע.
מה זה, בובה של מי זה? – של סופרמן
לא, תגיד ספיידרמן
סופרמן, -ספיידרמן
לא, לא, לא
תגיד ספיידרמן, -סופרמן
ספיידרמן -סופרמן
ספיידרמן! -סופרמןסופרמן
תגיד ספיידרמן, -לא!
עומר, איך קוראים לבובה שיש לך? -סופרמן
ספיי-דר-מן!
סו-פר-מן.
-
יאללה, סע, סע.

הערוץ של עידן ניידיץ ביוטיוב

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
עומר ניידיץ
עידן ניידיץ