עומר ניידיץ – עומר מתבלש

X

יאללה, עומר אנחנו רוצים להת...
להתבלש
לא להתבלש, להתלבש
תגיד להתלבש
ל...ל... הת-בלש
תחזור אחריי להת-ל-בש
להתמ@#% ל...
הת-ב-לש
להתלבש
להתבלש
להתלבש, -להתבלש
להתלבש. -נכון.
תגיד להתלבש, -לא.
אבא, תרד ממני
קליל, יאללה סע סע.
יאללה, עומר אנחנו רוצים להת
להתבלש
לא להתבלש, להתלבש
תגיד להתלבש
לל התבלש
תחזור אחריי להתלבש
להתמ@#% ל
התבלש
להתלבש
להתבלש
להתלבש, –להתבלש
להתלבש. –נכון.
תגיד להתלבש, –לא.
אבא, תרד ממני
קליל, יאללה סע סע.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
עומר ניידיץ
עידן ניידיץ