עומר ניידיץ – עומר רוצה בריכה

X

אבא תנפח לי בבקשה את הבריכה
אבא תנפח לי את הבריכה
אבא אתה יכול לנפח לי את הבריכה?
אבא אתה יכול לנפח לי את הבריכה?!
אבא בריכה
טוב, אני הולך להביא לך את הבריכה
יש!
-
עומר בוא הבריכה מוכנה
אבא אני לא רוצה בריכה, אני רוצה גן שעשועים
אבא תנפח לי בבקשה את הבריכה
אבא תנפח לי את הבריכה
אבא אתה יכול לנפח לי את הבריכה?
אבא אתה יכול לנפח לי את הבריכה?!
אבא בריכה
טוב, אני הולך להביא לך את הבריכה
יש!
-
עומר בוא, הבריכה מוכנה
אבא אני לא רוצה בריכה, אני רוצה גן שעשועים
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
עומר ניידיץ
עידן ניידיץ