ערב עירוני – יוסי בנאי

X

שקיעה ורודה בין הגגות
אספלט כחול מלמטה
עיני נשים נוגות, נוגות אומרות לערב "למה באת?"
הפנסים פרחי העיר
מלבלבים באור ניחוח
אביב חשמל עצוב בהיר משיכרונו אסור לברוח
הוא רק יתום ורק תמים
נולד לרגע ואיננו
בין הלילות והימים הוא בא לזרוח בעינינו
הוא רק יתום ורק תמים
נולד לרגע ואיננו
בין הלילות והימים הוא בא לזרוח בעינינו
בין הימים והלילות
לנאות מראה כחולים נלך נא
כל נשמותינו הבלות שם דשא עשב תלחכנה
נפנוף שלום ילדה פתיה
את חיוכה נשא האוטו
מה שהיה ולא היה נדמה כמו ישוב להיות עוד
כעת אני מאוד אחד
ומסתכל מאוד בשקט
איך הלבנה חולצת שד מקיר הבית שמנגד
כעת אני מאוד אחד
ומסתכל מאוד בשקט
איך הלבנה חולצת שד מקיר הבית שמנגד
-
גופי נקטן ומתנמך
אבל ראשי כל כך גבוה
עד שאפילו אם אלך לא אתבונן לאן אבואה 
שקיעה ורודה על סף הרחוב
ורחוב כמנהרה של תכלת
מי שיגיע עד הסוף ירצה לבכות מרוב תוחלת
שקיעה ורודה על סף הרחוב
ורחוב כמנהרה של תכלת
מי שיגיע עד הסוף ירצה לבכות מרוב תוחלת
שקיעה ורודה בין הגגות
אספלט כחול מלמטה
עיני נשים נוגות נוגות אומרות לערב "למה באת?"
-
שקיעה ורודה בין הגגות
אספלט כחול מלמטה
עיני נשים נוגות, נוגות אומרות לערב "למה באת?"
הפנסים פרחי העיר
מלבלבים באור ניחוח
אביב חשמל עצוב בהיר משיכרונו אסור לברוח
הוא רק יתום ורק תמים
נולד לרגע ואיננו
בין הלילות והימים הוא בא לזרוח בעינינו
הוא רק יתום ורק תמים
נולד לרגע ואיננו
בין הלילות והימים הוא בא לזרוח בעינינו
בין הימים והלילות
לנאות מראה כחולים נלך נא
כל נשמותינו הבלות שם דשא עשב תלחכנה
נפנוף שלום ילדה פתיה
את חיוכה נשא האוטו
מה שהיה ולא היה נדמה כמו ישוב להיות עוד
כעת אני מאוד אחד
ומסתכל מאוד בשקט
איך הלבנה חולצת שד מקיר הבית שמנגד
כעת אני מאוד אחד
ומסתכל מאוד בשקט
איך הלבנה חולצת שד מקיר הבית שמנגד
-
גופי נקטן ומתנמך
אבל ראשי כל כך גבוה
עד שאפילו אם אלך לא אתבונן לאן אבואה 
שקיעה ורודה על סף הרחוב
ורחוב כמנהרה של תכלת
מי שיגיע עד הסוף ירצה לבכות מרוב תוחלת
שקיעה ורודה על סף הרחוב
ורחוב כמנהרה של תכלת
מי שיגיע עד הסוף ירצה לבכות מרוב תוחלת
שקיעה ורודה בין הגגות
אספלט כחול מלמטה
עיני נשים נוגות נוגות אומרות לערב "למה באת?"
-

השיר הוא תיאור של העיר תל אביב בשעת השקיעה.
הוא רק יתום ורק תמים – זהו תיאור של אור הפנס הנדלק.
השיר משמש מזה עשרות שנים כהמנונו הבלתי רשמי של ענף החובשים בצה"ל, בבה"ד 10.

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
יוני רכטר
יוסי בנאי
נתן אלתרמן
שירים קלסיים