קצרים – פטנט המזוזה

X

בוא נזדרז, יקותיאל
היה לי רעיון
לסטארטאפ היהודי הראשון
שתי ציפורים במכה אחת.
הבט...
תודה
לא, לא... אנחנו... ביציאה
זה דרוש עוד פיתוח.
בוא נזדרז, יקותיאל 
היה לי רעיון 
לסטארטאפ היהודי הראשון 
שתי ציפורים במכה אחת. 
הבט 
תודה 
לא, לאאנחנוביציאה 
זה דרוש עוד פיתוח. 
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
הומור
מזוזה
פטנט
קצרים