פטפוטי ביצים – החמישייה הקאמרית

X

אני שונא שמשקרים לי, שונא שמשקרים לי,
שונא שמטעים אנשים.
ביצה קשה. היא לא קשה, נכון? היא צמיגית.
וביצה רכה, היא לא רכה אלא נוזלית.
אז למה שלא יגידו את האמת בפנים?
למה שלא יבואו ויגידו? למה שלא ייתנו את זה כמו שצריך?
זה ביצה קשה? לא.
מה קשה בה? אני עושה לה בההה! היא נמעכת. מה קשה בה?
היא יותר רכה מכורסת גום אוויר.
ישבתם פעם על ביצה קשה?
לא ישבתם, אז אני ישבתי,
ואני אומר לכם שהיא יותר רכה מכורסת גום אוויר, טוב?
בדקתי.
ואל תגידו לי שהיא קשה יחסית.
מה זה ביצה קשה יחסית? הביצה צמיגית.
אחרי זה ילדים גדלים עם המושגים האלה,
וזה מעוות את ההגדרות. בא ילד ומתלונן שקשה לו
וכולם קופצים ורצים לפסיכולוגים
ומבזבזים כסף ורגשי אשמה ופנימיה בשוויץ.
הילד אמר שקשה לו. איזה קשה לו?
הוא בסך הכל התכוון שצמיגי לו. בסך הכל צמיגי לו.
ובינינו, למי לא צמיגי? לכולנו צמיגי, לכולנו.
ולא שאין כאלה שקשה להם, יש, אבל זה מקרים נדירים.
לרוב האנשים צמיגי. אני גם בטירונות, בטירונות,
טירונים היו באים למפקד ואומרים לו,
"המפקד, קשה לי". לא היה מתייחס, לא היה מתייחס.
אני הייתי בא למפקד, אומר לו, "המפקד, צמיגי לי",
ישר היה משחרר אותי. החבר'ה היו משתגעים.
"אבל איך עשית את זה, איך? איך, איך הוא שחרר אותך?"
"הוא הרי בן אדם כל כך קשה".
לא קשה, אמרתי להם, צמיגי.
המפקד הוא בן אדם צמיגי.
עוד דוגמאות? בבקשה.
הגרעין הקשה של החיזבוללה, למה לא תופסים אותם?
כי התיאור הוא לא נכון. לחיזבוללה יש גרעין צמיגי.
שנה הסתובבתי בלבנון בתפקיד וחיפשתי את הגרעין הקשה שלהם.
שאלתי פה. שאלתי שם.
"סליחה, ראית אולי את הגרעין הקשה של החיזבוללה?"
צחקו ממני כל הלבנונים. צחקו עליי ועל מדינת ישראל.
בקיצור, אני מציע שיתחילו לעשות מחדש סדר המילים,
בתיאורים, ושיתחילו מהביצה, כי היא לא קשה.
אני שונא שמשקרים לי, שונא שמשקרים לי,
שונא שמטעים אנשים.
ביצה קשה. היא לא קשה, נכון? היא צמיגית.
וביצה רכה, היא לא רכה אלא נוזלית.
אז למה שלא יגידו את האמת בפנים?
למה שלא יבואו ויגידו? למה שלא ייתנו את זה כמו שצריך?
זה ביצה קשה? לא.
מה קשה בה? אני עושה לה בההה! היא נמעכת. מה קשה בה?
היא יותר רכה מכורסת גום אוויר.
ישבתם פעם על ביצה קשה?
לא ישבתם, אז אני ישבתי,
ואני אומר לכם שהיא יותר רכה מכורסת גום אוויר, טוב?
בדקתי.
ואל תגידו לי שהיא קשה יחסית.
מה זה ביצה קשה יחסית? הביצה צמיגית.
אחרי זה ילדים גדלים עם המושגים האלה,
וזה מעוות את ההגדרות. בא ילד ומתלונן שקשה לו
וכולם קופצים ורצים לפסיכולוגים
ומבזבזים כסף ורגשי אשמה ופנימיה בשוויץ.
הילד אמר שקשה לו. איזה קשה לו?
הוא בסך הכל התכוון שצמיגי לו. בסך הכל צמיגי לו.
ובינינו, למי לא צמיגי? לכולנו צמיגי, לכולנו.
ולא שאין כאלה שקשה להם, יש, אבל זה מקרים נדירים.
לרוב האנשים צמיגי. אני גם בטירונות, בטירונות,
טירונים היו באים למפקד ואומרים לו,
"המפקד, קשה לי". לא היה מתייחס, לא היה מתייחס.
אני הייתי בא למפקד, אומר לו, "המפקד, צמיגי לי",
ישר היה משחרר אותי. החבר'ה היו משתגעים.
"אבל איך עשית את זה, איך? איך, איך הוא שחרר אותך?"
"הוא הרי בן אדם כל כך קשה".
לא קשה, אמרתי להם, צמיגי.
המפקד הוא בן אדם צמיגי.
עוד דוגמאות? בבקשה.
הגרעין הקשה של החיזבוללה, למה לא תופסים אותם?
כי התיאור הוא לא נכון. לחיזבוללה יש גרעין צמיגי.
שנה הסתובבתי בלבנון בתפקיד וחיפשתי את הגרעין הקשה שלהם.
שאלתי פה. שאלתי שם.
"סליחה, ראית אולי את הגרעין הקשה של החיזבוללה?"
צחקו ממני כל הלבנונים. צחקו עליי ועל מדינת ישראל.
בקיצור, אני מציע שיתחילו לעשות מחדש סדר המילים,
בתיאורים, ושיתחילו מהביצה, כי היא לא קשה.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
הומור
החמישייה הקאמרית