פתח ליבך – ישיבת מקור חיים

X

-
פתח ליבך ברחמים על בניך
קולם לדורות ישמע
בשמים ניצבים לעד דבריך
ובארץ המצא לנו נחמה
פתח ליבך ברחמים על בניך
קולם לדורות ישמע
בשמים ניצבים לעד דבריך
ובארץ המצא לנו נחמה
איכה היו השלושה לאחד
וציוו לנו חיים
עלו לתומם כאייל נעקד
על מזבח הבנים
שמים בכו מעל הגלעד
והארץ רעשה
מתוך נפתולי הלב שרעד
חייכו בתמונה השלושה
פתח ליבך ברחמים על בניך
קולם לדורות ישמע
בשמים ניצבים לעד דבריך
ובארץ המצא לנו נחמה
ובין מייצרים בקרוב עלי מרעים
התגלו במסך האבק
שקרים שבתוך מנהרות מסתתרים
מזימות שנורו למרחק
הרוח נשבה ישנה חדשה
וקרבה לבבות רחוקים
מתוך תעצומות הנפש ביקשה
לא ליפול גם כשלא מבינים
פתח ליבך ברחמים על בניך
קולם לדורות ישמע
בשמים ניצבים לעד דבריך
ובארץ המצא לנו נחמה
ובתוך הטירוף בין מרדף לנרדף
תעלה זעקה לשלום הנכסף
והעם שעייף משנאת החינם
יתאחד בחיבוק אחים
-
בשמים ניצבים לעד דבריך
ובארץ המצא לנו נחמה
פתח ליבך ברחמים על בניך
קולם לדורות ישמע
בשמים ניצבים לעד דבריך
ובארץ המצא לנו נחמה
-
פתח ליבך ברחמים על בניך
קולם לדורות ישמע
בשמים ניצבים לעד דבריך
ובארץ המצא לנו נחמה
פתח ליבך ברחמים על בניך
קולם לדורות ישמע
בשמים ניצבים לעד דבריך
ובארץ המצא לנו נחמה
איכה היו השלושה לאחד
וציוו לנו חיים
עלו לתומם כאייל נעקד
על מזבח הבנים
שמים בכו מעל הגלעד
והארץ רעשה
מתוך נפתולי הלב שרעד
חייכו בתמונה השלושה
פתח ליבך ברחמים על בניך
קולם לדורות ישמע
בשמים ניצבים לעד דבריך
ובארץ המצא לנו נחמה
ובין מייצרים בקרוב עלי מרעים
התגלו במסך האבק
שקרים שבתוך מנהרות מסתתרים
מזימות שנורו למרחק
הרוח נשבה ישנה חדשה
וקרבה לבבות רחוקים
מתוך תעצומות הנפש ביקשה
לא ליפול גם כשלא מבינים
פתח ליבך ברחמים על בניך
קולם לדורות ישמע
בשמים ניצבים לעד דבריך
ובארץ המצא לנו נחמה
ובתוך הטירוף בין מרדף לנרדף
תעלה זעקה לשלום הנכסף
והעם שעייף משנאת החינם
יתאחד בחיבוק אחים
-
בשמים ניצבים לעד דבריך
ובארץ המצא לנו נחמה
פתח ליבך ברחמים על בניך
קולם לדורות ישמע
בשמים ניצבים לעד דבריך
ובארץ המצא לנו נחמה

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

השיר נכתב לאחר חטיפתם ורציחתם של 3 הנערים -אייל יפרח, נפתלי פרנקל וגלעד שאער, בקיץ תשע"ד (2014).
במשך שלושה שבועות, מיום חטיפתם ועד שנמצאו גופותיה, התאחדו מיליוני יהודים בתפילה על גורלם.
בשיר משתתפים זמרים מפורסמים מכל קצוות החברה הישראלית – חרדים, דתיים וחילוניים, וכן הורי החטופים ותלמידי ישיבת מקור חיים שבה למדו נפתלי וגלעד.
שמותיהם של השלושה רמוזים בשיר: אייל נעקד – אייל יפרח. שמים בכו מעל הגלעד – גלעד שאער. נפתולי הלב – נפתלי פרנקל.
שקרים שבתוך מנהרות מסתתרים – בעקבות אירוע החטיפה (ואירועים נוספים) יצאה ישראל למבצע "צוק איתן" ברצועת עזה, שבו נחשפו והושמדו (בין השאר) מנהרות טרור של חמאס.

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
דויד ד'אור