קול פעמונים – ישי ריבו

X

קול פעמונים
גם המחוג נסוג אחור
ונדמה חלום
טרם ימים פונים
שעון החול שבת היום
שבּת היום
בת קול
דממה דקה עולה
משום מקום והיא ישנה
רחל האם
האִם עודך מבכה
שאי עיניים מחי דמעה
קול המלאכים
שרפים חיות ואופנים
ונדמה חזון
הנה ימים באים
אל היכלו ישוב אדון
יום כיפור עוון
בת קול
דממה דקה עולה
משום מקום והיא ישנה
רחל האם
האִם עודך מבכה
שאי עיניים מחי דמעה
רחל רחל
הרחיבי מקום אוהלך
את מפתן ביתך
בנים שבים לגבולך
כל עדר הרחלים
עולים לקראתך
שכולה אין בהם
כולם בנייך הם
בת קול
דממה דקה עולה
משום מקום והיא ישנה
רחל האם
האִם עודך מבכה
שאי עיניים מחי דמעה
רחל רחל
הרחיבי מקום אוהלך
את מפתן ביתך
בנים שבים לגבולך
כל עדר הרחלים
עולים לקראתך
שכולה אין בהם
כולם בנייך הם
טלית שֶכולה
שַכולה אין בהם
כולם בנייך אֵם..
קול פעמונים
גם המחוג נסוג אחור
ונדמה חלום
טרם ימים פונים
שעון החול שבת היום
שבּת היום
בת קול
דממה דקה עולה
משום מקום והיא ישנה
רחל האם
האִם עודך מבכה
שאי עיניים מחי דמעה
קול המלאכים
שרפים חיות ואופנים
ונדמה חזון
הנה ימים באים
אל היכלו ישוב אדון
יום כיפור עוון
בת קול
דממה דקה עולה
משום מקום והיא ישנה
רחל האם
האִם עודך מבכה
שאי עיניים מחי דמעה
רחל רחל
הרחיבי מקום אוהלך
את מפתן ביתך
בנים שבים לגבולך
כל עדר הרחלים
עולים לקראתך
שכולה אין בהם
כולם בנייך הם
בת קול
דממה דקה עולה
משום מקום והיא ישנה
רחל האם
האִם עודך מבכה
שאי עיניים מחי דמעה
רחל רחל
הרחיבי מקום אוהלך
את מפתן ביתך
בנים שבים לגבולך
כל עדר הרחלים
עולים לקראתך
שכולה אין בהם
כולם בנייך הם
טלית שכולה
שַכולה אין בהם
כולם בנייך אֵם..

השיר הוא שיר נחמה לעם ישראל. על בסיס הפסוק "קול ברמה נשמע… רחל מבכה על בניה".
השיר מתאר איך שב עם ישראל לארצו, ומכיוון שמדובר בצאצאיה של רחל אימנו, היהודים מתוארים כעדר של רחלים שחוזר לביתו. 
השיר מלא משחקי מילים וביטויים מהמקרא ומחז"ל, כגון:
"טלית שכולה" – קיצור של הביטוי "טלית שכולה תכלת" [משהו מושלם].
"קול דממה דקה" [שקט מוחלט].
"שרפים חיות ואופנים" [סוגי מלאכים].
"שכולה אין בהם" [לא חסר אף אחד].

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
ישי ריבו
מוזיקה יהודית
קיבוץ גלויות