קטונתי – יונתן רזאל

X

-
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
כי במקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא, הצילני נא
הצילני נא
כי במקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא, הצילני נא
הצילני נא
-
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
אני קטנתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
כי במקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא, הצילני נא
הצילני נא
ובמקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא, הצילני נא
הצילני נא
כי חסדך גדול עלי
כי חסדך גדול עלי
והצלת אוי הצלת נפשי
משאול תחתיה
-
במקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא, הצילני נא
הצילני נא
במקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא, הצילני נא
הצילני נא
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת, האמת.
-
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
כי במקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא, הצילני נא
הצילני נא
כי במקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא, הצילני נא
הצילני נא
-
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
אני קטנתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
כי במקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא, הצילני נא
הצילני נא
ובמקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא, הצילני נא
הצילני נא
כי חסדך גדול עלי
כי חסדך גדול עלי
והצלת אוי הצלת נפשי
משאול תחתיה
-
במקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא, הצילני נא
הצילני נא
במקלי עברתי את הירדן עתה הייתי לשני מחנות
הצילני נא, הצילני נא
הצילני נא
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת, האמת.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
יונתן רזאל