קצרים – איך מגיעים לברזני

X

סליחה? שלום. רחוב ברזני, איך אני מגיע?
ברזני חמש. ברזני חמש...
אה, או-קיי.
תראה, אתה ממשיך פה ישר... שנייה. שנייה רגע, מסבירים.
אתה ממשיך ישר. אתה עובר פה במפר.
יש פה במפר,הנה, פה במפר, בדיוק זה.
זה הבמפר. או-קיי. אתה מגיע, פה יש כיכר...
אתה רואה? יש כיכר, ואה מתחיל, אתה נוסע ישר,
עוד מעט אתה תגיע לכיכר, תבדוק ש...
אין לך זכות קדימה. קודם הם נוסעים.
רק תעצור שמה, תיסע בזהירות.
תיסע בזהירות כי יש פה המון ילדים בסביבה.
רגע, אל תיסע, תיזהר, תיזהר. תיזהר!
נראה לי שזה בסדר, סע, סע סע...
עכשיו אתה צריך... ושמאלה.
סע, סע, זו הזכות שלך.
קח את השמאלי שמה, ישר. עכשיו קח ישר.
ישר, קח את הנתיב הזה, השמאלי.
וסע ישר-ישר. כאן...
אתה רואה? יש פה תחנת אוטובוס. הנה, אתה עובר אותה.
תיזהר פה, סע, סע, סע. תיבות דואר.
אחרי זה אתה רואה טלפון ציבורי ועוד פעם מרכז מסחרי.
זה אותו... זה חיבור של אותו מרכז.
ומעבר חציה... תאותת עכשיו שמאלה,
תאותת לשם, לרחוב אבשלום חביב, בדיוק.
בדיוק אתה פונה לפה וממשיך ישר,
במפר ו... הנה פסל קינטי. יעזור לך לזהות.
בבקשה, ובמפר... במפר.
זהו, זה ברזני שלוש. והנה, אתה מגיע לברזני חמש,
פה, ממש פה. אוקיי? אתה תסתדר כבר מפה?
בבקשה. תודה.
סליחה. איך אני מגיע לחיפה?
חיפה? בוא, בוא, בוא איתי.
אנחנו נגיע לכביש החוף ואז אני אתחיל לכוון אותך
יותר במדוייק.
אין בעיה.
סליחה? שלום. רחוב ברזני, איך אני מגיע?
ברזני חמש. ברזני חמש 
אה, או-קיי. 
תראה, אתה ממשיך פה ישר שנייה. שנייה רגע, מסבירים. 
אתה ממשיך ישר. אתה עובר פה במפר. 
יש פה במפר,הנה, פה במפר, בדיוק זה. 
זה הבמפר. או-קיי. אתה מגיע, פה יש כיכר 
אתה רואה? יש כיכר, ואה מתחיל, אתה נוסע ישר, 
עוד מעט אתה תגיע לכיכר, תבדוק ש 
אין לך זכות קדימה.  קודם הם נוסעים. 
רק תעצור שמה, תיסע בזהירות. 
תיסע בזהירות כי יש פה המון ילדים בסביבה. 
רגע, אל תיסע, תיזהר, תיזהר. תיזהר! 
נראה לי שזה בסדר, סע, סע סע
עכשיו אתה צריך ושמאלה. 
סע, סע, זו הזכות שלך. 
קח את השמאלי שמה, ישר. עכשיו קח ישר. 
ישר, קח את הנתיב הזה, השמאלי. 
וסע ישר-ישר. כאן 
אתה רואה? יש פה תחנת אוטובוס. הנה, אתה עובר אותה. 
תיזהר פה, סע, סע, סע. תיבות דואר. 
אחרי זה אתה רואה טלפון ציבורי ועוד פעם מרכז מסחרי.  
זה אותו זה חיבור של אותו מרכז. 
ומעבר חציה תאותת עכשיו שמאלה, 
תאותת לשם, לרחוב אבשלום חביב, בדיוק. 
בדיוק אתה פונה לפה וממשיך ישר, 
במפר והנה פסל קינטי. יעזור לך לזהות. 
בבקשה, ובמפר במפר. 
זהו, זה ברזני שלוש. והנה, אתה מגיע לברזני חמש, 
פה, ממש פה. אוקיי? אתה תסתדר כבר מפה? 
בבקשה. תודה. 
סליחה. איך אני מגיע לחיפה? 
חיפה? בוא, בוא, בוא איתי. 
אנחנו נגיע לכביש החוף ואז אני אתחיל לכוון אותך 
יותר במדוייק. 
אין בעיה. 
0
    לחץ "אנטר" לפרסום