המחכה לשלום

X

לא אזוז מפה עד שיהיה שלום.
לא אזוז מפה עד שיהיה שלום!
לא אזוז מפה עד שיהיה שלום.
לא אזוז מפה עד שיהיה שלום.
לא... אזוז מפה עד שיהיה שלום...
טוב, אני תכף חוזר בסדר?
לא... אזוז מפה... עד שיהיה שלום.
אני לא אזוז מפה.
לא אזוז מפה עד שיהיה שלום.
לא אזוז מפה עד שיהיה שלום!
לא אזוז מפה עד שיהיה שלום.
לא אזוז מפה עד שיהיה שלום.
לאאזוז מפה עד שיהיה שלום
טוב, אני תכף חוזר בסדר?
לאאזוז מפהעד שיהיה שלום.
אני לא אזוז מפה.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
קצרים
שלום
תהליך השלום