קצרים – הצדקת

X

היי, אופסי בופסי, אופסי בופסי.
שכחת את הסיגריות
היי הסיגריות שלך, סליחה!
הסיגריות שלך
אופס, באמת.
הסיגריות שלך, חבר. הסיגריות שלך.
לא, זה גמור אני סיימתי אותם.
את יכולה לזרוק לפח. תודה. באמת?
לא פשוט לא רציתי לחטט... בסדר
אוי...או... אופסי דייזי אופסי דייזי!
גברת! המעיל שלך נתקע בדלת.
המעיל בדלת של... המעיל של... נו, הכל אני.
המעיל בדלת של האוטו.
המעיל שלך נתפס באוטו של הדלת
המעיל שלך בדלת של האו... את חייבת... גברת!
אתה לא רואה מה נעשה איתך?!
המעיל! המעיל! נו באמת!
הכל אני! אתה לא רואה שהמעיל שלה נתפס
גברת מה אתה רצה בכביש?! בחייך איפה אתה חי?!
המעיל ב... תיזהרי! תיזהרי!
גברת המעיל...
לא! לא! לא!
אופסי דייזי
הופה-לה. טוב שאני תופסת אותך.
גברת, גברת! גברת, המעיל שלך
המעיל שלך נתפס בדלת. מה את אומרת על זה. את פשוט מכניסה את זה ככה.
ואז יהיה לך יותר קל ליסוע, זהו סעי לשלום.
אם לא היינו עושים אחד בשביל השני איזה חברה היינו?
איזה חברה? אני שואלת. אוי-יו-יו, יו-יו, יו-יו ,יו-יו...
אוי לי שיט. האורות שלך
אורות! אורות! אדוני
אדוני האורות שלך דולקים. אתה לא בדרך בינעירונית
כך שחבל על...
היי, אופסי בופסי, אופסי בופסי.
שכחת את הסיגריות
היי הסיגריות שלך, סליחה!
הסיגריות שלך
אופס, באמת.
הסיגריות שלך, חבר. הסיגריות שלך.
לא, זה גמור אני סיימתי אותם.
את יכולה לזרוק לפח. תודה. באמת?
לא פשוט לא רציתי לחטטבסדר
אויאואופסי דייזי אופסי דייזי!
גברת! המעיל שלך נתקע בדלת.
המעיל בדלת שלהמעיל שלנו, הכל אני.
המעיל בדלת של האוטו.
המעיל שלך נתפס באוטו של הדלת
המעיל שלך בדלת של האואת חייבתגברת!
אתה לא רואה מה נעשה איתך?!
המעיל! המעיל! נו באמת!
הכל אני! אתה לא רואה שהמעיל שלה נתפס
גברת מה אתה רצה בכביש?! בחייך איפה אתה חי?!
המעיל בתיזהרי! תיזהרי!
גברת המעיל
לא! לא! לא!
אופסי דייזי
הופה-לה. טוב שאני תופסת אותך.
גברת, גברת! גברת, המעיל שלך
המעיל שלך נתפס בדלת. מה את אומרת על זה. את פשוט מכניסה את זה ככה.
ואז יהיה לך יותר קל ליסוע, זהו סעי לשלום.
אם לא היינו עושים אחד בשביל השני איזה חברה היינו?
איזה חברה? אני שואלת. אוי-יו-יו, יו-יו, יו-יו ,יו-יו
אוי לי שיט. האורות שלך
אורות! אורות! אדוני
אדוני האורות שלך דולקים. אתה לא בדרך בינעירונית
כך שחבל על
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
בית סוהר
קצרים