שומר החומות – ליאור פרחי

X

-
אני עומד על החומה
עומד בגשם לבדי וכל העיר העתיקה
מונחת לי על כף ידי אני מביט בה מאוהב
אני עולה לכאן תמיד סתם להביט
אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד.
כן, כן, מי חלם אז בכיתה
כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים
הפקדתי שומרים
שיום יגיע ואהיה אחד מהם, שיום יגיע ואהיה אחד מהם
שיום יגיע ואהיה אחד מהם.
אני עומד על החומה
עומד מקשיב אל הקולות קולות השוק והמהומה
קריאות רוכלים ועגלות הנה הוא קול המואזין
הנה דנדון הפעמון אבל עלי להאזין
אם אין שום נפץ של רימון אם אין שום נפץ של רימון.
כן, כן, מי חלם אז בכיתה
כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים
הפקדתי שומרים
שיום יגיע ואהיה אחד מהם
שיום יגיע ואהיה אחד מהם
שיום יגיע ואהיה אחד מהם.
אני עומד על החומה
רועד מקור ומסתכל הנה שקעה כבר החמה
שומר מלילה מה מליל אור הירח במלואו
שוטף חומות ושערים מתי יבוא היום שבו
לא נזדקק עוד לשומרים לא נזדקק עוד לשומרים.
כן, כן, מי חלם אז בכיתה
כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים
הפקדתי שומרים
שיום יגיע ואהיה אחד מהם שיום יגיע ואהיה אחד מהם
שיום יגיע ואהיה אחד מהם.
-
כן, כן, מי חלם אז בכיתה
כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים
הפקדתי שומרים
שיום יגיע ואהיה אחד מהם, שיום יגיע ואהיה אחד מהם
שיום יגיע ואהיה אחד מהם.
-
אני עומד על החומה
עומד בגשם לבדי וכל העיר העתיקה
מונחת לי על כף ידי אני מביט בה מאוהב
אני עולה לכאן תמיד סתם להביט
אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד.
כן, כן, מי חלם אז בכיתה
כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים
הפקדתי שומרים
שיום יגיע ואהיה אחד מהם, שיום יגיע ואהיה אחד מהם
שיום יגיע ואהיה אחד מהם.
אני עומד על החומה
עומד מקשיב אל הקולות קולות השוק והמהומה
קריאות רוכלים ועגלות הנה הוא קול המואזין
הנה דנדון הפעמון אבל עלי להאזין
אם אין שום נפץ של רימון אם אין שום נפץ של רימון.
כן, כן, מי חלם אז בכיתה
כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים
הפקדתי שומרים
שיום יגיע ואהיה אחד מהם
שיום יגיע ואהיה אחד מהם
שיום יגיע ואהיה אחד מהם.
אני עומד על החומה
רועד מקור ומסתכל הנה שקעה כבר החמה
שומר מלילה מה מליל אור הירח במלואו
שוטף חומות ושערים מתי יבוא היום שבו
לא נזדקק עוד לשומרים לא נזדקק עוד לשומרים.
כן, כן, מי חלם אז בכיתה
כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים
הפקדתי שומרים
שיום יגיע ואהיה אחד מהם שיום יגיע ואהיה אחד מהם
שיום יגיע ואהיה אחד מהם.
-
כן, כן, מי חלם אז בכיתה
כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים
הפקדתי שומרים
שיום יגיע ואהיה אחד מהם, שיום יגיע ואהיה אחד מהם
שיום יגיע ואהיה אחד מהם.

השיר מספר על ההפתעה והאושר שחשו כולם בשנת תשכ"ז (1967) במלחמת ששת הימים, כאשר ירושלים העתיקה חזרה לבעלות ישראל.
כשלמדנו לדקלם "על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים"– פסוק מתהילים שתלמידים נדרשו לשנן, אבל אף אחד לא דמיין שהוא יהפוך למציאות כל כך מהר.
דנדון הפעמון – של הכנסיות.

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
דן אלמגור
ירושלים
שירים קלסיים