שיעור מולדת – להקת כוורת

X

-
אז בבית הספר על הקיר תמונה
והאיכר חורש בה את האדמה. וברקע, הברושים
שמי שרב חיוורים
האיכר יצמיח לנו לחם שנהיה גדולים.
והמורה אומרת: "עוד מעט כבר סתיו".
בשיעור מולדת היא מראה חצב.
היורה יבוא עכשיו שפע טיפותיו
כווילון שקוף על פני העמק הפורש שדותיו.
כך זה היה, פשטות רכה
זה הצטייר בילדותנו שהייתה יפה.
וכך בדמיוננו התרבו פלאות
הפטישים ניגנו מחרשות רנות
יש יוגבים ויש כורמים ארץ של רועים -
כך זה הצטייר בילדותנו שהייתה יפה.
-
אז בבית הספר על הקיר תמונה
והאיכר חורש בה את האדמה. וברקע, הברושים
שמי שרב חיוורים
האיכר יצמיח לנו לחם שנהיה גדולים.
והמורה אומרת: "עוד מעט כבר סתיו".
בשיעור מולדת היא מראה חצב.
היורה יבוא עכשיו שפע טיפותיו
כווילון שקוף על פני העמק הפורש שדותיו.
כך זה היה, פשטות רכה
זה הצטייר בילדותנו שהייתה יפה.
וכך בדמיוננו התרבו פלאות
הפטישים ניגנו מחרשות רנות
יש יוגבים ויש כורמים ארץ של רועים
כך זה הצטייר בילדותנו שהייתה יפה.

השיר מתאר שיעור בבית הספר, לפני קום המדינה, שבו המורה מסבירה לילדים על הטבע של המולדת, ארץ ישראל, והילדים שומעים ובדמיונם זו ארץ מופלאה ואוטופית. השיעור הוא בנושא "מבשרי הסתיו", שיעור קבוע בגנים ובכיתות הנמוכות גם כיום.
את השיר כתב בפולנית אפרים שמיר עוד לפני שעלה לארץ, ועלי מוהר כתב אותו מחדש בעברית, בהתבסס על ילדותו שלו, בארץ ישראל.
זהו אחד השירים האהובים ביותר של להקת כוורת, אם כי הסגנון השקט והרציני שלו אינו מאפיין אותם בדרך כלל.

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
אפרים שמיר
להקת כוורת
עלי מוהר