כפית ישראלית ביום 1 – במו עיניו

X

בעברית של היום יום וגם בספרים אנחנו נתקלים לפעמים בביטוי הזה
"במו", ראה במו עיניו, שמע במו אוזניו, אמר במו פיו, עשה במו ידיו.
מה זה "במו"?
אז, באופן כללי "במו" פירושו שהוא ביצע את הפעולה ממש בעצמו
מו-בעצמו.
באופן ישיר ללא תיווך, עזרה או שותפות של בני-אדם אחרים.
דוגמאות- "ראה במו עיניו":
דוד ראה במו עיניו את שר התחבורה שוחה בבריכה.
בעיניים שלו ממש הוא ראה אותו, לא רק שמע על זה מאיזשהו חבר
רק כשאראה את בעלך החדש במו עיני, אאמין שהתחתנת.
זאת אומרת, אני צריכה לראות אותו בעצמי.
ולא רק לשמוע את זה, אחרת אני פשוט לא אאמין.
אותו דבר לגבי "שמע במו אוזניו".
באוזניים שלו ממש.
עכשיו תשמע במו אוזנייך איך התוכי שלי מדבר.
במו אוזניי שמעתי את העיתונאי מודה שהכתבה שלו אינה מדוייקת.
זה לא מישהו שסיפר למישהו שסיפר למישהו.
זה הרבה יותר אמין. באוזניים שלי שמעתי.
"אמר במו פיו" או כל פועל אחר שמציין אמירה.
הנאשם הודה באשמה במו פיו ולכן נאלצו השופטים להרשיע אותו.
הוא בעצמו אמר שהוא אשם. מה עוד אפשר להגיד?
איך אתה יכול לומר דבר כזה? הרי אתמול טענת במו פיך טענה הפוכה.
אתה בעצמך אמרת אחרת.
"עשה במו ידיו" או כל פעולה אחרת.
למשל, למרות שאני כבר בת 82
אני אוהבת לקטוף את האוכמניות במו ידיי, זאת אומרת בעצמי.
אף אחד לא עוזר לי בזה.
אימי למדה תפירה, ולכן היא תופרת את כל הבגדים שלה במו ידיה.
בעצמה היא עושה את זה.
הוא לא חיכה למפלסת השלג, אלא פינה אותו במו ידיו.
זה יכול להיות גם עם כלי כן, אבל בעצמו.
מבחינת המשלב, כלומר הרמה של המילה.
זאת לא מילת סלנג. היא אפילו מעל הדיבור הנורמלי.
זו מילה סיפרותית משתמשים בה בכתיבה, אבל גם
בדיבור היומיומי ניתן למצוא. היא נחשבת מעט מליצית מעט גבוהה.
דרך אגב, ביטוייים כמו: כתב במו מקלדתו או נסעה במו מכוניתה.
שזה לא איבר, זה אותה משמעות. הוא כתב בעצמו במקלדת.
היא נסעה בעצמה במכונית, אבל יש לה זה ניחוח של הומור קל,
כי זה לא השימוש הרגיל של המילה.
מה מקור הביטוי "במו", הוא מוזכר כבר בתנ"ך.
"כי תלך במו אש, לא תכבה". למשל,
זאת אומרת, גם אם תלך בתוך האש, אתה לא תקבל כוויות.
אין פה שום קשר ל-בעצמך.
זה פשוט ביטוי שנועד אולי להדגיש את ה-"ב"
אפילו אם תלך ממש ממש בתוך האש, לא תקבל כוויות.
בעברית של ימינו זה נעשה במובן שהזכרנו קודם, בעצמו.
אדם שעשה את הדברים ממש בעצמו.
נסו את זה בבית.
בעברית של היום יום וגם בספרים אנחנו נתקלים לפעמים בביטוי הזה
"במו", ראה במו עיניו, שמע במו אוזניו, אמר במו פיו, עשה במו ידיו.  
מה זה "במו"? 
אז, באופן כללי "במו" פירושו שהוא ביצע את הפעולה ממש בעצמו 
מו-בעצמו. 
באופן ישיר ללא תיווך, עזרה או שותפות של בני-אדם אחרים. 
דוגמאות- "ראה במו עיניו": 
דוד ראה במו עיניו את שר התחבורה שוחה בבריכה. 
בעיניים שלו ממש הוא ראה אותו, לא רק שמע על זה מאיזשהו חבר 
רק כשאראה את בעלך החדש במו עיני, אאמין שהתחתנת. 
זאת אומרת, אני צריכה לראות אותו בעצמי. 
ולא רק לשמוע את זה, אחרת אני פשוט לא אאמין. 
אותו דבר לגבי "שמע במו אוזניו". 
באוזניים שלו ממש. 
עכשיו תשמע במו אוזנייך איך התוכי שלי מדבר. 
במו אוזניי שמעתי את העיתונאי מודה שהכתבה שלו אינה מדוייקת. 
זה לא מישהו שסיפר למישהו שסיפר למישהו. 
זה הרבה יותר אמין. באוזניים שלי שמעתי. 
"אמר במו פיו" או כל פועל אחר שמציין אמירה. 
הנאשם הודה באשמה במו פיו ולכן נאלצו השופטים להרשיע אותו. 
הוא בעצמו אמר שהוא אשם. מה עוד אפשר להגיד? 
איך אתה יכול לומר דבר כזה? הרי אתמול טענת במו פיך טענה הפוכה. 
אתה בעצמך אמרת אחרת. 
"עשה במו ידיו" או כל פעולה אחרת. 
למשל, למרות שאני כבר בת 82 
אני אוהבת לקטוף את האוכמניות במו ידיי, זאת אומרת בעצמי. 
אף אחד לא עוזר לי בזה. 
אימי למדה תפירה, ולכן היא תופרת את כל הבגדים שלה במו ידיה. 
בעצמה היא עושה את זה. 
הוא לא חיכה למפלסת השלג, אלא פינה אותו במו ידיו.  
זה יכול להיות גם עם כלי כן, אבל בעצמו. 
מבחינת המשלב, כלומר הרמה של המילה. 
זאת לא מילת סלנג. היא אפילו מעל הדיבור הנורמלי. 
זו מילה סיפרותית משתמשים בה בכתיבה, אבל גם 
בדיבור היומיומי ניתן למצוא. היא נחשבת מעט מליצית מעט גבוהה. 
דרך אגב, ביטוייים כמו: כתב במו מקלדתו או נסעה במו מכוניתה. 
שזה לא איבר, זה אותה משמעות. הוא כתב בעצמו במקלדת. 
היא נסעה בעצמה במכונית, אבל יש לה זה ניחוח של הומור קל, 
כי זה לא השימוש הרגיל של המילה. 
מה מקור הביטוי "במו", הוא מוזכר כבר בתנ"ך. 
"כי תלך במו אש, לא תכבה". למשל, 
זאת אומרת, גם אם תלך בתוך האש, אתה לא תקבל כוויות. 
אין פה שום קשר ל-בעצמך. 
זה פשוט ביטוי שנועד אולי להדגיש את ה-"ב" 
אפילו אם תלך ממש ממש בתוך האש, לא תקבל כוויות. 
בעברית של ימינו זה נעשה במובן שהזכרנו קודם, בעצמו. 
אדם שעשה את הדברים ממש בעצמו. 
נסו את זה בבית. 
0
    לחץ "אנטר" לפרסום