כפית ישראלית ביום 10 – ביקורת

X

היום נדבר על סיפור עצוב של מילה תמימה בעברית
עם משמעות מאוד מאוד פשוטה, שבמהלך השנים קיבלה משמעות הרבה יותר
נוקשה, חמורה, קפדנית!
אפילו רעה ומפחידה.
המילה ביקורת מתחילה את דרכה כבר בתנ"ך.
בספר ויקרא בפסוק "ביקורת תהיה לא יומתו", כי לא חופשה.
בפסוק הזה המשמעות הפשוטה המקובלת היא שצריך לערוך בדיקה מעמיקה.
וזה באמת הפירוש המקובל של המילה ביקורת
תהליך של בדיקה, מחקר ובחינה של נתונים לעומק.
מה יותר תמים מזה?
במהלך הדורות, המילה ביקורת קיבלה משמעות נוספת
לא רק תהליך הבדיקה והמחקר עצמו, אלא הסקירה של כל ממצאי הבדיקה, זאת אומרת
התוצאות. סיכום הסופי של התוצאות של כל הבדיקה שעשינו, גם זה נקרא ביקורת.
עד כאן זאת השתלשלות עניינים מאוד מאוד סבירה.
מכאן קורה משהו מאוד מאוד מעניין...
הממצאים של כל בדיקה יכולים להיות חיוביים ויכולים להיות שליליים.
כאן נכנסים כוחות הרוע והשלילי, ויוצרים משמעות מיוחדת נוספת
למילה ביקורת- סקירה שכוללת פגמים בלבד.
למילה ביקורת נוצרת משמעות חדשה ועצמאית שהיא בעצם ניתוח של דברים רעים.
לא רק זה, אלא של המשמעות הזאת של ביקורת
זאת אומרת, של מציאת הדברים השליליים והפגמים בכל דבר
היא המשמעות הכי נפוצה ומקובלת בשפה שלנו היום.
למשל, ביטויים כמו מתח ביקורת או העביר ביקורת
המשמעות שלהם היא, שמישהו מדבר על הדברים השליליים שיש בדבר מסויים
ביקורתי, זה אדם שתמיד יש לו הערות רעות, שליליות על משהו. משהו לא מוצא חן בעיניו.
אם דבר הוא מתחת לכל ביקורת, זה אומר שהוא ממש ממש גרוע.
שום ביקורת לא יכולה לתאר כמה הוא גרוע.
עם זאת, גם לשתי המשמעויות האחרות של המילה ביקורת עדיין יש מקום בעברית.
למשל המונח כתב ביקורת או פרסם ביקורת בעיתון.
ז"א, שמישהו כתב את הממצאים שלו מזה שהוא בדק איזשהו ספר או סרט
או תוכנית בטלוויזיה, או מוצר ועכשיו הוא כותב את כל מה שיצא לו מזה,
את כל מה שהוא ראה ומסכם את הכל, את כל הנתונים שיש לו.
הוא ממליץ לקוראים לצפות או לא לצפות, להשתמש או לא להשתמש,
זה יכול להיות חיובי וזה יכול להיות שלילי.
מבחינת המשמעות המקורית של המילה ביקורת, כפי שהיא במקרא,
בדיקה ומחקר, אז הביטוי ערך ביקורת, ז"א הגיע לבדוק משהו
ביקורת המקרא היא פשוט חקר המקרא בכלים מדעיים
וקבוצת ביקורת זה מונח בתחום המחקר שמציין קבוצה של נחקרים שנועדה רק להשוואה
המחקר עצמו לא מתבצע עליה... מה שנקרא באנגלית קונטרול גרופ.
בואו נראה דוגמאות לביטויים, מתח ביקורת
העיתונאי מתח ביקורת קשה על חוסר הצדק הבולט שבפסק הדין.
ככה אומרים את זה, מתח ביקורת.
או העביר ביקורת, המאמן העביר ביקורת נוקבת על תפקודו הליקוי של השחקן.
אלו הם ביטויים שבהם משתמשים, כשרוצים לומר שהם נותנים ביקורת.
ביקורתי, האורח הזה ביקורתי מאוד, וקשה מאוד להשביע את רצונו.
כלומר לעמוד בכל הדרישות שלו.
ומתחת לכל ביקורת- האוכל במלון היה ישן ואפילו רקוב, מתחת לכל ביקורת.
במובן של סקירת כל הממצאים, הן חיוביים והן שליליים.
כתבתי ביקורת מקיפה על הסרט, ובה המלצתי בחום לקרוא אותו.
במשמעות המקורית של המילה, בדיקה וחקירה ערך ביקורת.
שר החינוך אוהב לערוך ביקורות פתאומיות בבתי ספר.
ביקורת המקרא, כלומר חקר מקרא היא אחד מתחומי המחקר הפחות חד משמעיים.
וכקבוצת ביקורת שימשו 100 אנשים שקיבלו בכל יום תרופת פלסבו.
זאת אומרת, תרופה לא אמתית, אבל האנשים שמקבלים אותה לא יודעים את זה אז,
כל הרגשות והתקוות והציפיות מהתרופה הן מתקיימות שם,
אבל אין שם תרופה אמתית, זה נועד לראות מה ההבדל בין זה לבין ממש ממש תרופה אמתית.
נסו את בבית.
היום נדבר על סיפור עצוב של מילה תמימה בעברית
עם משמעות מאוד מאוד פשוטה, שבמהלך השנים קיבלה משמעות הרבה יותר
נוקשה, חמורה, קפדנית!
אפילו רעה ומפחידה.
המילה ביקורת מתחילה את דרכה כבר בתנ"ך.
בספר ויקרא בפסוק "ביקורת תהיה לא יומתו", כי לא חופשה.
בפסוק הזה המשמעות הפשוטה המקובלת היא שצריך לערוך בדיקה מעמיקה.
וזה באמת הפירוש המקובל של המילה ביקורת
תהליך של בדיקה, מחקר ובחינה של נתונים לעומק.
מה יותר תמים מזה?
במהלך הדורות, המילה ביקורת קיבלה משמעות נוספת
לא רק תהליך הבדיקה והמחקר עצמו, אלא הסקירה של כל ממצאי הבדיקה, זאת אומרת
התוצאות. סיכום הסופי של התוצאות של כל הבדיקה שעשינו, גם זה נקרא ביקורת.
עד כאן זאת השתלשלות עניינים מאוד מאוד סבירה.
מכאן קורה משהו מאוד מאוד מעניין
הממצאים של כל בדיקה יכולים להיות חיוביים ויכולים להיות שליליים.
כאן נכנסים כוחות הרוע והשלילי, ויוצרים משמעות מיוחדת נוספת
למילה ביקורת- סקירה שכוללת פגמים בלבד.
למילה ביקורת נוצרת משמעות חדשה ועצמאית שהיא בעצם ניתוח של דברים רעים.
לא רק זה, אלא של המשמעות הזאת של ביקורת
זאת אומרת, של מציאת הדברים השליליים והפגמים בכל דבר
היא המשמעות הכי נפוצה ומקובלת בשפה שלנו היום.
למשל, ביטויים כמו מתח ביקורת או העביר ביקורת
המשמעות שלהם היא, שמישהו מדבר על הדברים השליליים שיש בדבר מסויים
ביקורתי, זה אדם שתמיד יש לו הערות רעות, שליליות על משהו. משהו לא מוצא חן בעיניו.
אם דבר הוא מתחת לכל ביקורת, זה אומר שהוא ממש ממש גרוע.
שום ביקורת לא יכולה לתאר כמה הוא גרוע.
עם זאת, גם לשתי המשמעויות האחרות של המילה ביקורת עדיין יש מקום בעברית.
למשל המונח כתב ביקורת או פרסם ביקורת בעיתון.
ז"א, שמישהו כתב את הממצאים שלו מזה שהוא בדק איזשהו ספר או סרט
או תוכנית בטלוויזיה, או מוצר ועכשיו הוא כותב את כל מה שיצא לו מזה,
את כל מה שהוא ראה ומסכם את הכל, את כל הנתונים שיש לו.
הוא ממליץ לקוראים לצפות או לא לצפות, להשתמש או לא להשתמש,
זה יכול להיות חיובי וזה יכול להיות שלילי.
מבחינת המשמעות המקורית של המילה ביקורת, כפי שהיא במקרא,
בדיקה ומחקר, אז הביטוי ערך ביקורת, ז"א הגיע לבדוק משהו
ביקורת המקרא היא פשוט חקר המקרא בכלים מדעיים
וקבוצת ביקורת זה מונח בתחום המחקר שמציין קבוצה של נחקרים שנועדה רק להשוואה
המחקר עצמו לא מתבצע עליהמה שנקרא באנגלית קונטרול גרופ.
בואו נראה דוגמאות לביטויים, מתח ביקורת
העיתונאי מתח ביקורת קשה על חוסר הצדק הבולט שבפסק הדין.
ככה אומרים את זה, מתח ביקורת.
או העביר ביקורת, המאמן העביר ביקורת נוקבת על תפקודו הליקוי של השחקן.
אלו הם ביטויים שבהם משתמשים, כשרוצים לומר שהם נותנים ביקורת.
ביקורתי, האורח הזה ביקורתי מאוד, וקשה מאוד להשביע את רצונו.
כלומר לעמוד בכל הדרישות שלו.
ומתחת לכל ביקורת- האוכל במלון היה ישן ואפילו רקוב, מתחת לכל ביקורת.
במובן של סקירת כל הממצאים, הן חיוביים והן שליליים.
כתבתי ביקורת מקיפה על הסרט, ובה המלצתי בחום לקרוא אותו.
במשמעות המקורית של המילה, בדיקה וחקירה ערך ביקורת.
שר החינוך אוהב לערוך ביקורות פתאומיות בבתי ספר.
ביקורת המקרא, כלומר חקר מקרא היא אחד מתחומי המחקר הפחות חד משמעיים.
וכקבוצת ביקורת שימשו 100 אנשים שקיבלו בכל יום תרופת פלסבו.
זאת אומרת, תרופה לא אמתית, אבל האנשים שמקבלים אותה לא יודעים את זה אז,
כל הרגשות והתקוות והציפיות מהתרופה הן מתקיימות שם,
אבל אין שם תרופה אמתית, זה נועד לראות מה ההבדל בין זה לבין ממש ממש תרופה אמתית.
נסו את בבית.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
ביטויים בעברית
כפית ישראלית ביום