שיר האותיות – בלי סודות

X

אלף
בית
גימל
דלת
הא
וו
זין
חית
טית
יוד
כף
למד
מם
נון
סמך
עין
פא
צדיק
קוף
ריש
שין
תו
אלף
בית
גימל
דלת
הא
וו
זין
חית
טית
יוד
כף
למד
מם
נון
סמך
עין
פא
צדיק
קוף
ריש
שין
תו
אלף
בית
גימל
דלת
הא
וו
זין
חית
טית
יוד
כף
למד
מם
נון
סמך
עין
פא
צדיק
קוף
ריש
שין
תו
אלף
בית
גימל
דלת
הא
וו
זין
חית
טית
יוד
כף
למד
מם
נון
סמך
עין
פא
צדיק
קוף
ריש
שין
תו
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
אותיות
השפה העברית