שניים סינים עם כינור גדול

X

שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הכביש ופטפטו בקול גדול
בא שוטר, גרש אותם וזה הכול
שניים סינים עם כינור גדול
(צירה) שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הכביש ופטפטו בקול גדול
בא שוטר, גרש אותם וזה הכול
שניים סינים עם כינור גדול
(חיריק) שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הכביש ופטפטו בקול גדול
בא שוטר, גרש אותם וזה הכול
שניים סינים עם כינור גדול
(שורוק) שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הכביש ופטפטו בקול גדול
בא שוטר, גרש אותם וזה הכול
שניים סינים עם כינור גדול
(קמץ) שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הכביש ופטפטו בקול גדול
בא שוטר, גרש אותם וזה הכול
שניים סינים עם כינור גדול
שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הכביש ופטפטו בקול גדול
בא שוטר, גרש אותם וזה הכול
שניים סינים עם כינור גדול
(צירה) שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הכביש ופטפטו בקול גדול
בא שוטר, גרש אותם וזה הכול
שניים סינים עם כינור גדול
(חיריק) שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הכביש ופטפטו בקול גדול
בא שוטר, גרש אותם וזה הכול
שניים סינים עם כינור גדול
(שורוק) שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הכביש ופטפטו בקול גדול
בא שוטר, גרש אותם וזה הכול
שניים סינים עם כינור גדול
(קמץ) שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הכביש ופטפטו בקול גדול
בא שוטר, גרש אותם וזה הכול
שניים סינים עם כינור גדול

שניים סיניים: שיר משחק שבו אומרים את המילים כל פעם עם ניקוד שונה.

[0:07] "שניים סינים" – הצורה אינה תקינה. בדרך כלל אומרים "שני סינים". רק בגלל קצב השיר אומרים כאן "שניים סינים".

0
    לחץ "אנטר" לפרסום
שירי ילדים
שירים ראשונים בעברית