שתי ידיים – עליזה פישמן

X

יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
מעלה הן עולות,
מטה הן יורדות
מעלה הן עולות
ומתגלגלות
ונעלמות...
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
מעלה הן עולות,
מטה הן יורדות
מעלה הן עולות
ומתגלגלות
ונעלמות...
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
מעלה הן עולות,
מטה הן יורדות
מעלה הן עולות
ומתגלגלות
ונעלמות
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
יש לי, יש לי
שתי ידיים
מוחאות הן,
אחת ושתיים
מעלה הן עולות,
מטה הן יורדות
מעלה הן עולות
ומתגלגלות
ונעלמות
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
שירי ילדים
שירים ראשונים בעברית