לא נפסיק ללכת לארץ ישראל

X

אני עושה סרטים שמגיעים לקהל רחב
זה היה אחד החלומות שלי
לנהל את רשת א'
ילד, אתה יכול לקחת לו כל דבר
תשאיר לו את החולם
הוא יגיע לאן שהוא צריך להגיע
נגזר עלי לעשות את זה מנקודת המבט של אתיופי
אני התחנכתי וגדלתי בבית
בשנה הבאה לירושלים
ירושלים היא הייתה בעצם חלק מהחיים שלנו
מעל כדור הארץ
מתחת לשמים לאלוהים
מדינה אופטימלית, אידיאלית
מדינה שבה חיים אנשים
רוחניים, אנשים בריאים אנשים צדיקים
את הולכת לירושלים זאת אומרת שאת נבחרת על ידי אלוהים
שמעתי סיפורים על ירושלים שאליה אנחנו הולכים
הסיפורים נתנו לי כוח להמשיך
לא הרגשתי עייפות
ולא את הסלעים שחתכו את כפות הרגליים
לא רציתי שיפסיק לספר לי על העיר הקדושה
הסרט מספר על נער
שעלה דרך סודן
ראיתי את אימא שלי רצה אל אבא מחזיקה אותו ובוכה
בגלל שאני הייתי קצת מרוחק מהנושא ולא עשיתי את הדרך הזאת
יכולתי לנגוע בפצע יותר מהר מכל מי שעבר את הדרך הזאת
וזאת לא דרך אתיופית כי דרך אתיופית זה לשמור בבטן
וגם שדברים שכואבים וזה
לשמור בבטן זה כוח שיש לבנאדם
אני בערך בן 14, 15
יושב על אם הדרך כמו שאומרים משחק עם החברים שלי
ואז אני רואה אנשים מהכפר שלי, צעירים
הולכים לכיוון סודן
המסע מתחיל
הרגשתי שאני נוגע בחלום
אבא שלי והשכן ניסו להתנגד
אבל השודדים כיוונו אליהם את הרובים
וציוו עליהם לכרוע ברך
שלושה אחים שלי וארבעה דודים
אנחנו לא יודעים עד היום מה עלה בגורלם
קברנו את אבא והשכן בין השיחים
והמשכנו במסע
כשהיינו בסודן החיים לא היו קלים, לא היו פשוטים
אבל ברגעי הקושי אתה מרים את הראש
מסתכל למעלה לשמים
אתה אומר לעצמך למה אתה פה
ולאן אתה צריך להגיע זה היה נותן
כוחות אחרים
ברגע שנחתנו על הקרקע אני זוכר במעומעם
את המבוגרים, את אבא שהם נישקו את האדמה
"צגה" זה שמחה ואושר
אמרו בואי נקרא לך "אושרה"
בעצם חג הסיגד הוא חג שבני הקהילה קבלו אותו
ולמדו אותו מספר עזרא ונחמיה ושמרו אותו
והם מביאים אותו אני אומר כפיקדון
אבל הוא לא פרטי שלנו הוא לא אישי שלנו
הוא שייך לכולנו
הגענו לאיזה חלום שציפו לו הרבה שנים
וזה התגשם.
ואם זה לא היה מתגשם, היו ממשיכים לצפות לזה עוד הרבה שנים
מה שעשינו בסך הכול הוא
חלום של כמעט כל יהודי שחי בגולה
אנחנו לא אורחים
אנחנו לא באנו לשנה שנתיים
אני 24 שנים בארץ אני לא מתכוונת לעזוב
אז וואלה הנה זה התגשם מי שלא טוב לו
יכול לחזור לאתיופיה או לחזור מאיפה שהוא בא
" עם ישראל חי"!
אני עושה סרטים שמגיעים לקהל רחב
זה היה אחד החלומות שלי
לנהל את רשת א'
ילד, אתה יכול לקחת לו כל דבר
תשאיר לו את החולם
הוא יגיע לאן שהוא צריך להגיע
נגזר עלי לעשות את זה מנקודת המבט של אתיופי
אני התחנכתי וגדלתי בבית
בשנה הבאה לירושלים
ירושלים היא הייתה בעצם חלק מהחיים שלנו
מעל כדור הארץ
מתחת לשמים לאלוהים
מדינה אופטימלית, אידיאלית
מדינה שבה חיים אנשים
רוחניים, אנשים בריאים אנשים צדיקים
את הולכת לירושלים זאת אומרת שאת נבחרת על ידי אלוהים
שמעתי סיפורים על ירושלים שאליה אנחנו הולכים
הסיפורים נתנו לי כוח להמשיך
לא הרגשתי עייפות
ולא את הסלעים שחתכו את כפות הרגליים
לא רציתי שיפסיק לספר לי על העיר הקדושה
הסרט מספר על נער
שעלה דרך סודן
ראיתי את אימא שלי רצה אל אבא מחזיקה אותו ובוכה
בגלל שאני הייתי קצת מרוחק מהנושא ולא עשיתי את הדרך הזאת
יכולתי לנגוע בפצע יותר מהר מכל מי שעבר את הדרך הזאת
וזאת לא דרך אתיופית כי דרך אתיופית זה לשמור בבטן
וגם שדברים שכואבים וזה
לשמור בבטן זה כוח שיש לבנאדם
אני בערך בן 14, 15
יושב על אם הדרך כמו שאומרים משחק עם החברים שלי
ואז אני רואה אנשים מהכפר שלי, צעירים
הולכים לכיוון סודן
המסע מתחיל
הרגשתי שאני נוגע בחלום
אבא שלי והשכן ניסו להתנגד
אבל השודדים כיוונו אליהם את הרובים
וציוו עליהם לכרוע ברך
שלושה אחים שלי וארבעה דודים
אנחנו לא יודעים עד היום מה עלה בגורלם
קברנו את אבא והשכן בין השיחים
והמשכנו במסע
כשהיינו בסודן החיים לא היו קלים, לא היו פשוטים
אבל ברגעי הקושי אתה מרים את הראש
מסתכל למעלה לשמים
אתה אומר לעצמך למה אתה פה
ולאן אתה צריך להגיע זה היה נותן
כוחות אחרים
ברגע שנחתנו על הקרקע אני זוכר במעומעם
את המבוגרים, את אבא שהם נישקו את האדמה
"צגה" זה שמחה ואושר
אמרו בואי נקרא לך "אושרה"
בעצם חג הסיגד הוא חג שבני הקהילה קבלו אותו
ולמדו אותו מספר עזרא ונחמיה ושמרו אותו
והם מביאים אותו אני אומר כפיקדון
אבל הוא לא פרטי שלנו הוא לא אישי שלנו
הוא שייך לכולנו
הגענו לאיזה חלום שציפו לו הרבה שנים
וזה התגשם.
ואם זה לא היה מתגשם, היו ממשיכים לצפות לזה עוד הרבה שנים
מה שעשינו בסך הכול הוא
חלום של כמעט כל יהודי שחי בגולה
אנחנו לא אורחים
אנחנו לא באנו לשנה שנתיים
אני 24 שנים בארץ אני לא מתכוונת לעזוב
אז וואלה הנה זה התגשם מי שלא טוב לו
יכול לחזור לאתיופיה או לחזור מאיפה שהוא בא
" עם ישראל חי"!
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
העדה האתיופית
חג הסיגד