כאן | מדע – מה הורג את הדבורים

X

האבקת יבולים בידי דבורת הדבש וחרקים אחרים
משחקת תפקיד קריטי בתהליך הגידול של רוב הפירות, הירקות והאגוזים
המיוצרים בידי החקלאות המודרנית
למרות זאת
חלק מהמאביקים סובלים מתהליך ארוך טווח של הידלדלות האוכלוסייה שלהם
באופן כזה שההשפעה המועילה שלהם לחקלאות
מאיימת על הביטחון באספקת האוכל שלנו
הגדלת החשיפה לחומרי הדברה כנגד מזיקים
המשמשים לצורך הגנה על הגידולים החקלאיים
גורמת לדאגה גדולה לגורלם של המאביקים המועילים
אז איך אנו מאזנים בצורה אפקטיבית בין השימוש בקוטלי חרקים
המונעים נזקים חמורים לבין פגיעה באופן בלתי מכוון במאביקים המועילים?
כדי לצמצם את הנזק שיש לחומרי הדברה על המאביקים
אנטמולוגים מאוניברסיטת פורדו, אינדיאנה,
במימון מחלקת מחקר היבולים במשרד החקלאות האמריקאי
תיעדו כיצד דבורי דבש נחשפות לחומרים כימיים המשמשים בחקלאות
החוקרים התמקדו בעיקר בחומרי הדברה ניקוטינואידים
סוג יחסית חדש של חומרי הדברה
הרעילים מאוד לחרקים
ומצאו שתי דרכי חשיפה
הראשונה
כשהחקלאים משתמשים בניקוטינואידים על גידולים הנסמכים על מאביקים
כמו אבטיח
הצמחים סופגים את חומרי ההדברה
המתפשטים ברחבי הצמח
כולל לאבקנים ולצוף
אותו הדבורים מנצלות כמזון
בנוסף
חומרי הדברה אלו נעים דרך מי אדמה לעשבים סביב השדות החקלאיים
הדרך השנייה לחשיפה כוללת הוספה של ניקוטינואידים
כדי לצפות את הזרעים של גידולי התירס והסויה
בזמן הזריעה, זרעים אלו מאבדים חלק מהציפוי
מה שגורם לרסס של חומרי הדברה להשתחרר לאוויר
רסס זה עלול לבוא במגע עם דבורים בזמן מעוף
לצורך חיפוש אחר מקור מזון
או כשהן נוחתות על פרח בר שכוסה ברסס
חומרי הדברה ניקוטינואידים רעילים לדבורים בריכוזים נמוכים ביותר
כך שהפתרון יהיה להפחית את השימוש למינימום האפשרי
שעדיין יצליח להשתלט על המזיקים
או לא להשתמש בהם בכלל אם אין נוכחות של חרקים מזיקים
טכניקה זו ידועה בשם "ניהול מזיקים משולב" או IPM
אסטרטגיה הכוללת מעקב אחר מזיקים והשימוש בחומרי הדבקה כנגדם
רק כמוצא אחרון כשהם מאיימים להרוס את היבולים
בדרך זו, אנחנו יכולים לשפר את מצבם של מאביקים
אם נמנע משימוש יתר של חומרי הדברה שנמצאים בשימוש נפוץ כל כך
בעוד שיש פקטורים נוספים שפוגעים באוכלוסיית הדבורים
חומרי הדברה ניקוטינואידים יוצרים לחץ
שיכול לגרום לדבורים להיות רגישות ללחצים אחרים
כמו אלו שנגרמים בידי טפילים או מחלות
המחקר שנערך בידי האנטמולוגים של פורדו
הוא רכיב מרכזי באסטרטגיה כוללת
המחפשת ליצור סביבה בריאה יותר למאביקים
מבלי לפגוע בייצור המזון.
האבקת יבולים בידי דבורת הדבש וחרקים אחרים
משחקת תפקיד קריטי בתהליך הגידול של רוב הפירות, הירקות והאגוזים
המיוצרים בידי החקלאות המודרנית
למרות זאת
חלק מהמאביקים סובלים מתהליך ארוך טווח של הידלדלות האוכלוסייה שלהם
באופן כזה שההשפעה המועילה שלהם לחקלאות
מאיימת על הביטחון באספקת האוכל שלנו
הגדלת החשיפה לחומרי הדברה כנגד מזיקים
המשמשים לצורך הגנה על הגידולים החקלאיים
גורמת לדאגה גדולה לגורלם של המאביקים המועילים
אז איך אנו מאזנים בצורה אפקטיבית בין השימוש בקוטלי חרקים
המונעים נזקים חמורים לבין פגיעה באופן בלתי מכוון במאביקים המועילים?
כדי לצמצם את הנזק שיש לחומרי הדברה על המאביקים
אנטמולוגים מאוניברסיטת פורדו, אינדיאנה,
במימון מחלקת מחקר היבולים במשרד החקלאות האמריקאי
תיעדו כיצד דבורי דבש נחשפות לחומרים כימיים המשמשים בחקלאות
החוקרים התמקדו בעיקר בחומרי הדברה ניקוטינואידים
סוג יחסית חדש של חומרי הדברה
הרעילים מאוד לחרקים
ומצאו שתי דרכי חשיפה
הראשונה
כשהחקלאים משתמשים בניקוטינואידים על גידולים הנסמכים על מאביקים
כמו אבטיח
הצמחים סופגים את חומרי ההדברה
המתפשטים ברחבי הצמח
כולל לאבקנים ולצוף
אותו הדבורים מנצלות כמזון
בנוסף
חומרי הדברה אלו נעים דרך מי אדמה לעשבים סביב השדות החקלאיים
הדרך השנייה לחשיפה כוללת הוספה של ניקוטינואידים
כדי לצפות את הזרעים של גידולי התירס והסויה
בזמן הזריעה, זרעים אלו מאבדים חלק מהציפוי
מה שגורם לרסס של חומרי הדברה להשתחרר לאוויר
רסס זה עלול לבוא במגע עם דבורים בזמן מעוף
לצורך חיפוש אחר מקור מזון
או כשהן נוחתות על פרח בר שכוסה ברסס
חומרי הדברה ניקוטינואידים רעילים לדבורים בריכוזים נמוכים ביותר
כך שהפתרון יהיה להפחית את השימוש למינימום האפשרי
שעדיין יצליח להשתלט על המזיקים
או לא להשתמש בהם בכלל אם אין נוכחות של חרקים מזיקים
טכניקה זו ידועה בשם "ניהול מזיקים משולב" או IPM
אסטרטגיה הכוללת מעקב אחר מזיקים והשימוש בחומרי הדבקה כנגדם
רק כמוצא אחרון כשהם מאיימים להרוס את היבולים
בדרך זו, אנחנו יכולים לשפר את מצבם של מאביקים
אם נמנע משימוש יתר של חומרי הדברה שנמצאים בשימוש נפוץ כל כך
בעוד שיש פקטורים נוספים שפוגעים באוכלוסיית הדבורים
חומרי הדברה ניקוטינואידים יוצרים לחץ
שיכול לגרום לדבורים להיות רגישות ללחצים אחרים
כמו אלו שנגרמים בידי טפילים או מחלות
המחקר שנערך בידי האנטמולוגים של פורדו
הוא רכיב מרכזי באסטרטגיה כוללת
המחפשת ליצור סביבה בריאה יותר למאביקים
מבלי לפגוע בייצור המזון.
0
    לחץ "אנטר" לפרסום
כאן מדע